forelands

19 01 t/m 22 02

Op zondag 19 januari opende muzikant (The Kik) en schrijver Marcel Groenewegen, ‘Forelands’, een duotentoonstelling van Jan Doms en Han Klinkhamer. De laatste woont en werkt in de directe nabijheid van de grote rivieren, met de uiterwaarden (forelands) als zijn natuurlijke biotoop. Een landschap dat een permanente uitdaging biedt aan zijn artistieke ambities en vermogens. De tijdens lange wandelingen opgedane indrukken zet hij zoekend en tastend om in verf of inkt op linnen of papier. Soms overheersen landschappelijke motieven, dan weer vegetale, maar altijd zoekt hij de grenzen op tussen figuratie en abstractie.
De titel van de expositie refereert dus tevens in metaforische zin aan de elk voorjaar buiten hun oevers tredende rivieren en de daaruit voortvloeiende landschappelijke metamorfose. Ook kunstenaars zoeken grenzen op en overschrijden die. In conceptuele of fysieke zin, maar ook interdisciplinair. Veelkunner Jan Doms is daar de personificatie van. Met gemak paart hij monumentaal werk aan intieme formaten, het tweedimensionale aan het ruimtelijke, het constructivistische aan het poëtische. Net als de Russische avant-gardisten van begin vorige eeuw bedient hij zich met evenveel gemak van letterkundige, cinematografische, muzikale of theatrale middelen. Met zijn ontregelende performances treedt hij buiten de gebaande paden.
Forelands loopt t/m 22 februari 2020.

uitnodiging Jan Doms en Han Klinkhamer